Om Maria


En passionerad och självständig yogapionjär i Sverige

About Maria Boox

Foto credit till Michelle Haymoz


En svensk yogapionjär

Maria Boox har en stor passion för yoga och har praktiserat och undervisat i över trettio år. Hon är en verklig pionjär i och med att hon öppnade en av de allra första yogashalorna i Sverige.

Yogashala Stockholm var Marias hem i tio år och många av lärarna i Stockholm och runt om i Sverige har studerat för henne.

Maria är nu en oberoende yogalärare med världen som arbetsområde.

Marias undervisningsstil

Maria Boox with Pattabhi JoisMaria är en av de ursprungliga studenterna hos hennes älskade Guruji, Pattabhi Jois, som hon studerade med i tretton år.

Hon är auktoriserad att undervisa nivå två direkt av Guruji och även av Sharath.

Maria är väletablerad i ashtangayogans tradition och fortsätter att studera den nedärvda traditionen från Guruji, Sharath och andra lärare. Hon är även certifierad av BKS Iyengar, har studerat filosofi med Ramesh Balsekar och har certifierats att lära ut pranayama av Shri O.P. Tiwariji.

Alla dessa erfarenheter, all utbildning och studier med så många yogamästare i kombination med hennes omhändertagande och varma personlighet gör att Maria har ett unikt och personligt sätt att undervisa yoga.

Hennes förståelse för och undervisning av pranayama och Patanjali’s Yoga Sutras ger ett djup till Marias undervisning och hela hennes praktik. Yogafilosofi ligger Maria varmt om hjärtat och är en ständig del av hennes liv och undervisning. Dessutom har Maria djupa kunskaper om ayurvedatraditionen

Maria undervisar både ledda ashtangaklasser och klasser i mysorestil enligt traditionen som Shri K Pattabhi Jois (Guruji) förde vidare. Hennes mål är att följa det Guruji lärde henne under de tretton år hon studerade med honom.

Dessutom undervisar Maria hathayogaklasser där hon bygger upp olika sekvenser av positioner beroende på klassens tema och deltagarna i gruppen. Maria har också genomfört en tvåårig utbildning i shamanisk healing vid Gaia Life Retreat Centre.

Maria är alltid uppmärksam på enskilda behov och anpassar undervisningen efter varje students behov.

Läs mer om Marias lärare

Marias lärare

Läs mer om att praktisera med Maria

Praktisera med Maria

Anmäl dig

Anmäl dig och få Marias nyhetsbrev en gång i månaden med länkar till senast blogg och kursschema i Sverige och runt om i världen.