Vad är Yoga?


Yoga är ett tillstånd där balans råder

Yoga är en livsstil…

…ett sökande efter mening och ett djupt tillstånd av glädje och förnöjsamhet.

Yoga är en gammal och rik tradition med rötterna i Indien. Hinduismen och buddhismen har påverkat de många delarna av yoga som har utvecklats under tusentals år. Yoga beskrivs först i de indiska vedaskrifterna, som dateras till omkring 2000 år före vår tideräkning, i upanishaderna från omkring 500 år före vår tideräkning och Bhagavad Gita från omkring 300 år före vår tideräkning.

Yoga beskrivs på olika sätt i olika texter. Ibland som en asketisk livsstil där individen drar sig tillbaka från livets yttre aspekter och fokuserar på det inre livet med hjälp av olika övningar och ibland som en mer fysisk praktik där avsikten är att lugna sinnena och fokusera både inåt och utåt för att leva i harmoni med världen.

Asana with Maria Boox

Ashtanga

Genom att praktisera ashtangayogans åtta delar kan du hjälpa kropp och sinne att uppnå hälsa och stabilitet.

Ashtanga

Pranayama with Maria Boox

Pranayama

Att praktisera pranayama – hålla, förlänga och reglera andningen – främjar alla delar av kroppen och hjälper till att stilla sinnet.

Pranayama

Philosophy with Maria Boox

Filosofi

Genom att studera Patanjalis Yoga Sutras kan du integrera kunskapen från ditt högre jag i både din yogapraktik och i ditt liv.

Filosofi

Ayurveda with Maria Boox

Ayurveda

Det traditionella indiska läkedomssystemet ayurveda kan hjälpa dig att balansera kropp och sinne genom kost, positioner, andning och sömn.

Ayurveda

Anmäl dig

Anmäl dig och få Marias nyhetsbrev en gång i månaden med länkar till senast blogg och kursschema i Sverige och runt om i världen.