Ashtanga Yoga


En väg mot hälsa i kropp och själ

Asana with Maria Boox Yoga

Foto credit till Filippa Tredal

Ashtangans historia

Ashtanga betyder ”åtta lemmar” och den här typen yoga baseras på de åtta delar som omnämns i Patanjalis Yoga Sutras. Roten till den här levande yogastilen sägs finnas i Yoga Kurunta, en skrift som skrivits av Vamana Rishi och som sägs vara tusentals år gammal.

TKV Krishnamacharya, en av världens mest kända yogamästare och Shri K. Pattabhi Jois guru, var en viktig del av ashtangayogans tradition. Det hela kulminerade med Shri K. Pattabhi Jois och fortsätter att leva vidare via hans barn, Manju och Saraswathi, hans dotterson Sharath och alla lärare och studenter som följer traditionen än i dag i hela världen.

Ashtangametoden

De tre hörnstenarna i ashtanga vinyasa yoga kallas Tristana. De är:

    • Ujayii – andningsteknik
    • Bandha – inre stöd
    • Dristi – fokus

När de här tre delarna synkroniseras och utvecklas genom rörelsen skapas ett flöde mellan Kropp och andning. Sinnena stillas och vi får möjlighet att gå bortom våra tankar och känslor. Detta gör att vi så småningom kan fördjupa vår självmedvetenhet och prana (livskraft) frigörs i kroppen.

Vi utvecklar både en inre och en yttre styrka och skapar grogrund för mental och andlig tillväxt. Det tar oss till en plats av frid och stillhet inombords och vi kan uppnå harmoni med den inre och yttre världen.

Praktisera ashtanga

Ashtangayoga består av sex olika sekvenser som alltid utförs i samma ordning. Tanken är att varje asana (position) ska förstås och bemästras, både mentalt och fysiskt för att avlägsna spänning, rädslor och motstånd.

En viktig del av praktiken är att stanna till och skapa en stabil och bekväm position innan nya positioner läggs till. Detta nämns i Patanjalis Yoga Sutras, kapitel två, sutra 46 som ”Sthira Sukham Asanam”, vilket betonar vikten av stabilitet och bekvämlighet i positionen. Då har vi en möjlighet att utveckla vår livskraft och bli en del av livets flöde med acceptans och harmoni.

Traditionellt lärs ashtangmetoden ut direkt av en lärare till en elev, vilket kallas parampara.

Ashtanga with Maria Boox Yoga

Foto credit till Filippa Tredal

Asana with Maria Boox Yoga

Foto credit till Filippa Tredal

Mantran

Ett mantra är ett ljud, en stavelse, ett ord eller en grupp av ord som anses kunna ”framkalla transformation” (andlig transformation).

I ashtangayoga inleder och avslutar utövaren varje tillfälle genom att recitera ett mantra. Inledningsmantrat kommer från Yoga Taravali, en text av filosofen Sankaracharya som kan dateras till 700 BC. Mantrat innehåller referenser till indisk mytologi, en hyllning till ”den högsta gurun” och även Patanjali, som anses vara författare till Yoga Sutras, en av de ursprungliga yogatexterna. En guru är en lärare eller mästare som vägleder människor från mörker till ljus. Gu betyder mörker och Ru betyder ljus.

Inledningsmantra

Om
Vande Gurunam charanaravinde
Sandarshita svatmasukavabodhe
Nishreyase jangalikayamane
Samsara halahala mohashantyai
Abahu Purushakaram
Shankhacakrsi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim
Om

Tolkning

Om
Jag bugar mig vid guruns lotusfötter
som väcker lyckan genom att avslöja självets sanna natur
genom att avslöja illusionens och okunnighetens gift
som fjättrar sinnet till tillvarons villkor
född i en fysisk kropp
bärande ett svärd för urskiljning
och en diskus av eld under oändlig tid
och en snäcka för gudomligt ljud
och med tusentals skinande vita huvuden
Patanjali, jag hälsar honom
Om

Avslutningsmantra

Avslutningsmantrat är en bön för lycka och framgång för mänskligheten och jorden.

Om
Swasthi-praja bhyah
Pari pala yantam
Nyayena margena mahi-mahishaha
Go-bramanebhyaha
Shubamastu-nityam
Lokaa-samastha sukhino-bhavanthu
Om

Tolkning

Om
Låt välstånd råda
låt alla ledare
styra världen med vishet, respekt och kärlek
låt allt heligt skyddas
och låt alla levande varelser leva i lycka, frihet och harmoni
Om

Både det inledande och det avslutande mantrat börjar och slutar med Om. Det är ett ord på sanskrit som används i både hinduisk och buddhistisk tradition och meditation. Det finns många förklaringar av Oms betydelse, men i de gamla skrifterna sägs det representera livets ursprung – allt som finns och allt som kommer att finnas.

Tillbaka till Vad är yoga

Ashtanga with Maria Boox Yoga

Foto credit till Filippa Tredal